การเปิดใช้งาน DNS Management

การใช้งาน DNS Management ของทางเรานั้น ลูกค้าที่จดโดเมนแต่ไม่ได้ใช้งานเว็บโฮสติ้งกับทางเรา สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ส่วนลูกค้าที่ใช้งานเว็บโฮสติ้งกับทางเรา สามารถจัดการ DNS ได้ใน DirectAdmin Control panel ครับ การเข้าใช้งาน ให้ไปที่เว็บไซต์ https://www.jaideawdns.com หลังจากนั้นให้ใช้ อีเมล์ และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้กับทางเรา หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่าน สามารถกดที่ลิงก์ “ลืมรหัสผ่าน?” เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ เมื่อเข้าระบบสำเร็จแล้ว จะแสดงรายการโดเมนทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุ  และให้กดปุ่ม “จัดการโดเมนนี้” หลังชื่อโดเมนที่ต้องการ จะพบหน้าจอแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Nameserver และ การจัดการ  ในส่วน Nameserver นั้น หากโดเมนของลูกค้าตั้งค่า nameserver ไปที่อื่นอยู่ ระบบจะแสดงปุ่มเพื่อให้กดอัพเดต Nameserver ให้อัตโนมัติ  ให้กดปุ่ม “เปลี่ยน Nameserver […]

วิธีชำระค่าบริการด้วยเงินในบัญชีสมาชิก

หลังจากเข้าสู่ระบบพื้นที่สมาชิกที่ https://clients.jaideawhosting.com/clientarea.php ให้คลิกที่เมนู  การเงิน -> ใบสั่งซื้อของฉัน  ดังภาพ ให้คลิกที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการชำระเงิน  โดยจะมีสถานะเป็น ยังไม่ได้ชำระเงินดังภาพ กดปุ่ม ชำระเงิน เพื่อชำระค่าบริการโดยไม่ต้องแก้ไขยอดเงินที่ต้องชำระ เนื่องจากค่าเริ่มต้น ระบบจะใส่จำนวนเงินให้พอดีกับค่าบริการที่ต้องชำระอยู่แล้ว เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งซื้อที่ชำระเงินไปจะเปลี่ยนสถานะเป็น ชำระเงินแล้ว

วิธีเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิกด้วยบัตรทรูมันนี่

สำหรับช่องทางชำระเงินผ่านบัตรทรูมันนี่นั้น จะต้องดำเนินการเติมเงินเข้าสู่บัญชีสมาชิกก่อน แล้วจึงชำระเงินค่าบริการต่างๆภายหลัง  โดยวิธีชำระเงินด้วยเงินในบัญชีสมาชิกสามารถดูได้จากที่นี่ วิธีชำระค่าบริการด้วยเงินในบัญชีสมาชิก ให้เข้าสู่ระบบสมาชิกของเราที่ https://clients.jaideawhosting.com/clientarea.php หลังจากนั้นคลิกที่เมนู การเงิน -> เติมเงินด้วยทรูมันนี่  ดังภาพประกอบ ให้นำรหัสบัตรทรูมันนี่ 14 หลัก ใส่ลงไปในช่องรหัส และคลิกปุ่ม เติมเงิน หลังจากคลิกปุ่ม เติมเงิน จะมีข้อมูลของบัตรทรูมันนี่ที่เติมเข้ามา และจะแสดงข้อมูล กำลังตรวจสอบ โดยสามารถกดปุ่มสีเหลืองด้านหลัง เพื่อตรวจสอบดูสถานะของการเติมเงิน โดยปกติจะไม่เกิน 15 วินาที เมื่อการเติมเงินสำเร็จ  สถานะของบัตรจะเปลี่ยนสถานะเป็น สำเร็จ  พร้อมกับแสดงมูลค่าของบัตร และยอดเงินที่ได้รับหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้ว และจะนำยอดเงินที่ใช้ได้ไปรวมกับเงินในบัญชีสมาชิกที่มีอยู่แล้ว

วิธีการเพิ่มโดเมนที่ใช้งานกับเว็บโฮสติ้ง

หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเมนู Domain Setup คลิกเมนู Add Another Domain ดังภาพ ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการเพิ่มลงในช่อง Domain และสามารถกำหนด Bandwidth และ Disk Space ให้กับโดเมนที่เพิ่มเข้าไป และตั้งค่าอื่นๆตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Create   เพิ่มเติม ลูกค้าจะต้องมีโดเมน หรือเป็นเจ้าของโดเมนที่ต้องการเพิ่มอยู่แล้ว แต่หากโดเมนดังกล่าวยังว่างอยู่ สามารถจดใหม่ได้ทันที และให้แก้ไข Nameserver มาที่ ns1.jaideawhosting.com ns2.jaideawhosting.com ns3.jaideawhosting.com ns4.jaideawhosting.com

วิธีการเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานกับเว็บโฮสติ้ง

หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเมนู Domain Setup เลือกเมนู Change a Domain Name ดังรูป เลือกชื่อโดเมนเดิมที่ต้องการเปลี่ยนที่ช่องด้านซ้าย (กรณีที่มีหลายโดเมน) และพิมพ์ชื่อโดเมนที่ต้องการเปลี่ยนในช่องด้านขวา จากนั้นกดปุ่ม Change ดังรูป เพิ่มเติม ลูกค้าจะต้องมีโดเมน หรือเป็นเจ้าของโดเมนที่ต้องการเปลี่ยนอยู่แล้ว แต่หากโดเมนดังกล่าวยังว่างอยู่ สามารถจดใหม่ได้ทันที และให้แก้ไข Nameserver มาที่ ns1.jaideawhosting.com ns2.jaideawhosting.com ns3.jaideawhosting.com ns4.jaideawhosting.com

วิธีการสร้าง แก้ไขรหัสผ่าน และลบฐานข้อมูล (MySQL)

วิธีสร้างฐานข้อมูล หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู MySQL Management คลิกเมนู Create new Database ใส่ชื่อฐานข้อมูล(Database Name), ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล(Database Username) และรหัสผ่าน(Username Password, Confirm Password)จากนั้นกดปุ่ม Create ในกรณีที่ต้องการใช้ Database User ที่มีอยู่แล้ว ในกรอบสีแดง ช่อง select existing user สามารถกดเพื่อเลือก ผู้ใช้ฐานข้อมูล(Database Username)ที่มีอยู่แล้วได้ จากนั้นกดปุ่ม Create หากไม่มีข้อผิดพลาด จะได้ผลลัพธ์ดังรูป   วิธีแก้ไขรหัสผ่านฐานข้อมูล คลิกเมนู MySQL Management คลิกที่ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการแก้ไขรหัสผ่าน คลิกที่เมนู modify password และแก้ไขรหัสผ่านที่ต้องการ   […]

วิธีการสร้าง แก้ไข และลบ E-mail Accounts

การสร้าง E-mail หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู E-Mail Accounts คลิกเมนู Create mail account ตั้งชื่ออีเมล์ที่ต้องการ (Username) กำหนดรหัสผ่าน (Enter Password,Re-Enter Password) กำหนดขนาดพื้นที่ของอีเมล์ (Email Quota (Meg)) หากต้องการให้พื้นที่ไม่จำกัด ให้ใส่เลข 0 และกำหนดจำนวนอีเมล์ที่ส่งออกได้ ปล่อยว่างไว้ หากต้องการส่งได้ไม่จำกัด (แต่จะไปติดเงื่อนไขจำกัดการส่งออกของแต่ละ User ที่เราได้กำหนดไว้ 500 ฉบับ/วัน)   การแก้ไข E-mail คลิกเมนู E-Mail Accounts กด change ในช่อง Password/Quota ของอีเมล์ที่ต้องการแก้ไข แก้ไขรายละเอียดตามต้องการ และกดปุ่ม modify […]

วิธีการสร้าง FTP Account

หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู FTP Management คลิกที่ Create FTP account ใส่ชื่อ FTP Username และ Password ที่ต้องการ หรือสามารถกดปุ่ม Random เพื่อสุ่มรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม Create  

การเปลี่ยนรหัสผ่าน Control Panel ของ Web Hosting

หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู Change Password ใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้ Current DirectAdmin Password ให้ใส่รหัสผ่านเดิมลงไป Enter Password ใส่รหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการลงไป Re-Enter Password ใส่รหัสผ่านที่ต้องการอีกครั้ง DirectAdmin Account เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ของ Directadmin Main FTP Account เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ สำหรับ FTP หลัก (ไม่รวม user ที่สร้างใหม่) Main Database Account เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ สำหรับ Database หลัก (ไม่รวม user ที่สร้างใหม่) กด submit เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่