Joomla 3.6.4 ออกแล้ว แก้ไขช่องโหว่ร้ายแรง ควรอัพเดททันที

joomla 3 6 4Joomla ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ คือ 3.6.4 เพื่อออกมาแก้ไขช่องโหว่ระดับวิกฤติ ทีสามารถทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้ายึดเว็บไซต์ได้ โดยจะทำการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ และยกระดับสิทธิ์ผู้ใช้ใหม่นั้นเป็นระดับสูงสุด ถึงแม้เว็บไซต์ดังกล่าวจะปิดการสมัครสมาชิกเอาไว้ โดยจะมีผลใน joomla ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.4.4 ถึง 3.6.3  หากลูกค้าใช้งานในเวอร์ชั่นดังกล่าว ควรอัพเดทให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดโดยทันที

 

ที่มา Joomla.com