วิธีการเพิ่มโดเมนที่ใช้งานกับเว็บโฮสติ้ง

  1. หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเมนู Domain Setup
  2. คลิกเมนู Add Another Domain ดังภาพ
  3. ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการเพิ่มลงในช่อง Domain และสามารถกำหนด Bandwidth และ Disk Space ให้กับโดเมนที่เพิ่มเข้าไป และตั้งค่าอื่นๆตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Create

 

เพิ่มเติม

ลูกค้าจะต้องมีโดเมน หรือเป็นเจ้าของโดเมนที่ต้องการเพิ่มอยู่แล้ว แต่หากโดเมนดังกล่าวยังว่างอยู่ สามารถจดใหม่ได้ทันที และให้แก้ไข Nameserver มาที่
ns1.jaideawhosting.com
ns2.jaideawhosting.com
ns3.jaideawhosting.com
ns4.jaideawhosting.com

Was this article helpful?

Related Articles