วิธีสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูลเว็บไซต์

การสำรองข้อมูล

  1. หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู Create/Restore Backups
  2. คลิกเลือกสิ่งที่ต้องการสำรองข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น จะเป็นการสำรองข้อมูลทั้งหมด จากนั้นคลิกปุ่ม Create Backup
  3. จากนั้นระบบจะแจ้งว่ากำลังสำรองข้อมูล
  4. เมื่อสำรองข้อมูลเสร็จแล้ว จะมีข้อความส่งไปยังอีเมล์ของลูกค้า หรือสามารถดูได้จาก Message System

    และสามารถดาวห์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของลูกค้า โดย FTP ไปที่  /backups หรือผ่าน File Manager ใน Control panel ก็ได้

 

การกู้ข้อมูล

  1. คลิกที่เมนู Create/Restore Backups อีกครั้ง
  2. ในส่วนของ Select a File to Restore  ให้เลือกไฟล์ที่ได้สำรองเอาไว้ โดยชื่อไฟล์จะแสดงตาม วัน เดือน ปี ที่ได้สำรองข้อมูลเอาไว้แล้ว  หลังจากนั้นกดปุ่ม Select Restore Options
  3. เลือกสิ่งที่ต้องการกู้ข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น จะเลือกทั้งหมดที่ได้สำรองข้อมูลเอาไว้ จากนั้นคลิกปุ่ม Restore Selected Items
  4. รอสักครู่ เมื่อระบบทำงานเสร็จแล้ว จะแจ้งข้อความให้ทราบ

Was this article helpful?

Related Articles