การเปลี่ยนรหัสผ่าน Control Panel ของ Web Hosting

 1. หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู Change Password
 2. ใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้

  Current DirectAdmin Password ให้ใส่รหัสผ่านเดิมลงไป
  Enter Password ใส่รหัสผ่านใหม่ ที่ต้องการลงไป
  Re-Enter Password ใส่รหัสผ่านที่ต้องการอีกครั้ง
  DirectAdmin Account เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ของ Directadmin
  Main FTP Account เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ สำหรับ FTP หลัก (ไม่รวม user ที่สร้างใหม่)
  Main Database Account เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ สำหรับ Database หลัก (ไม่รวม user ที่สร้างใหม่)
 3. กด submit เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

 

Was this article helpful?

Related Articles