การสร้างและลบ Subdomain

วิธีสร้าง Subdomain

 1. หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเมนู Subdomain Management
 2. ใส่ชื่อของ subdomain ที่ต้องการลงในช่องว่าง หมายเลข 1 และกดปุ่ม Create ดังรูป
  สร้าง subdomain
 3. เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จะแสดงข้อมูลของ subdomain ที่สร้างไว้ดังรูป
  สร้าง sub domain
  ตำแหน่งของพื้นที่เก็บไฟล์เว็บไซต์จะอยู่ใน public_html หรือ private_html (กรณีใช้ HTTPS) โดยจะมีโฟลเดอร์ชื่อตาม subdomain ที่ได้ตั้งขึ้นมา

 

วิธีลบ Subdomain

 1. หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเมนู Subdomain Management
 2. คลิกเลือก subdomain ที่ต้องการลบ และหากต้องการลบไฟล์และโฟลเดอร์ของ subdomain ให้เลือก Remove Directory Contents ด้วย จากนั้นคลิกปุ่ม Delete Selected

Was this article helpful?

Related Articles