วิธีการสร้าง FTP Account

  1. หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู FTP Management
  2. คลิกที่ Create FTP account
  3. ใส่ชื่อ FTP Username และ Password ที่ต้องการ หรือสามารถกดปุ่ม Random เพื่อสุ่มรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม Create

 

Was this article helpful?

Related Articles