วิธีเปิดการแจ้งเตือนผ่าน SMS

  1. หลังจากเข้าสู่ระบบพื้นที่สมาชิกที่ https://clients.jaideawhosting.com/clientarea.php ให้คลิกที่เมนูบนขวา เมนู สวัสดี(ชื่อลูกค้า)  จากนั้นคลิกที่เมนูย่อย แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ดังรูปตัวอย่าง
  2.  เลื่อนลงมาในส่วนของ ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม และให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือลงในช่อง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยให้ใส่เฉพาะตัวเลข 10 หลักติดกันตามตัวอย่างเท่านั้น ห้ามมีเครื่องหมาย – หรือเครื่องหมายใดๆ

    ส่วนที่ 2 ให้เปลี่ยนค่าในส่วน แจ้งเตือนทาง SMS จากเดิมที่เลือกไว้เป็น None ให้เป็น Enable หลังจากนั้นให้กดบันทึก

เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการตั้งค่า โดยการแจ้งเตือนทาง SMS นั้น จะมีการแจ้งเตือนอยู่ 3 เหตุการณ์ คือ

  1. แจ้งเตือนบริการเว็บโฮสติ้ง หรือ VPS หมดอายุ โดยจะแจ้งเตือนก่อนกำหนดบริการ 7 วัน
  2. แจ้งเตือนโดเมนหมดอายุ โดยจะแจ้งเตือนก่อนโดเมนหมดอายุ 7 และ 1 วัน
  3. แจ้งเตือนใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน โดยจะแจ้งเตือนก่อนครบกำหนดชำระค่าบริการ 5 วัน และหลังเลยกำหนดชำระค่าบริการ 5 วัน

โดยชื่อที่ส่งไปทาง SMS จะเป็นชื่อ JaiDeawHost ตัวอย่าง SMS ที่ส่งไปสามารถดูจากตัวอย่างด้านล่าง

Was this article helpful?

Related Articles