การเข้าระบบของ Control Panel ของ Web Hosting

Control Panel สำหรับจัดการโฮสติ้งที่ทางเราใช้คือ DirectAdmin สามารถเข้าสู่ระบบด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. เข้าได้ทาง URL https://www.ชื่อโดเมนของคุณ:2222 หรือ https://ip:2222 (ip จะแจ้งไปกับอีเมล์ข้อมูลการใช้งาน) หลังจากนั้น Browser จะแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบรับรอง หรือ certificate ดังตัวอย่างหน้าจอของแต่ละ Browser ด้านล่างนี้ครับ

  ตัวอย่างของ Firefox
  ให้กด I Understand the Risks และปุ่ม Add Exception ตามลำดับดังรูปตัวอย่าง

  จากนั้นกดปุ่ม Confirm Security Exception ดังรูป

  ตัวอย่างของ Google Chrome

  กดปุ่ม Advanced

  จากนั้นกดปุ่ม Proceed to ….. (unsafe) จุดคือ ชื่อเว็บของคุณ หรือ ip ของเว็บโฮสติ้ง

  ตัวอย่างของ Microsoft Edge หรือ Internet Explorer

  ให้กดปุ่ม Continue to this webpage (not recommended)

  หลังจากนั้นจะแสดงหน้าเข้าระบบดังรูป

 2. หลังจากนั้นเข้าระบบด้วย Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล์ข้อมูลการใช้งานโฮสติ้ง หากเข้าระบบสำเร็จ จะแสดงเว็บไซต์ดังตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles