วิธีชำระค่าบริการด้วยเงินในบัญชีสมาชิก

  1. หลังจากเข้าสู่ระบบพื้นที่สมาชิกที่ https://clients.jaideawhosting.com/clientarea.php ให้คลิกที่เมนู  การเงิน -> ใบสั่งซื้อของฉัน  ดังภาพ
  2. ให้คลิกที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการชำระเงิน  โดยจะมีสถานะเป็น ยังไม่ได้ชำระเงินดังภาพ
  3. กดปุ่ม ชำระเงิน เพื่อชำระค่าบริการโดยไม่ต้องแก้ไขยอดเงินที่ต้องชำระ เนื่องจากค่าเริ่มต้น ระบบจะใส่จำนวนเงินให้พอดีกับค่าบริการที่ต้องชำระอยู่แล้ว
  4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งซื้อที่ชำระเงินไปจะเปลี่ยนสถานะเป็น ชำระเงินแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles