วิธีเลือกเวอร์ชั่นของ PHP ที่ต้องการใช้งาน

การเลือกเวอร์ชั่นของ PHP ที่ต้องการ

  1. หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู Domain Setup
    php versions
  2. เลือกโดเมนที่ต้องการ โดยการคลิกที่ชื่อโดเมน
    php version
  3. ในส่วนของ PHP Version Selector จะแสดงเวอร์ชั่นของ PHP อยู่ 2 เวอร์ชั่น โดยจะแบ่งออกเป็น First PHP และ Second PHP หากลูกค้าต้องการใช้งานเวอร์ชั่นใด ให้เลือกในส่วนของ First PHP เป็นเวอร์ชั่นของ PHP ที่ต้องการ ส่วนของ Second PHP ให้เลือกเป็นเวอร์ชั่นอื่นที่ไม่ตรงกับ First PHP ดังรูปตัวอย่าง ซึ่งได้เลือกใช้ PHP เวอร์ชั่น 7  หลังจากนั้นกดปุ่ม Save  รอประมาณ 1 นาทีก็จะสามารถใช้งาน PHP เวอร์ชั่นที่ต้องการ
    hosting php 7

Was this article helpful?

Related Articles