วิธีตั้งค่าอีเมล์ให้ใช้งานกับโทรศัพท์ Android

  1. ให้เข้าไปที่ Settings จากนั้นเลือกเมนู Accounts
  2. เลือกเมนู Add account
  3. เลือก Personal (IMAP) หรือจะเลือก POP3 ก็ได้  แต่ในตัวอย่างนี้จะแนะนำเป็นการใช้ IMAP
  4. ให้ใส่อีเมล์ที่ต้องการลงไป และกดปุ่ม Next
  5. ใส่รหัสผ่าน และกดปุ่ม Next
  6. ส่วนนี้เป็นการตั้งค่าอีเมล์ขาเข้า  ให้แก้ไข Server จากเดิมค่าเริ่มต้นอาจจะเป็น yourdomain.com  ให้เติม mail ไปด้านหน้าเป็น  mail.yourdomain.com และ Security type ให้เลือกเป็น None จากนั้นกดปุ่ม Next
  7. ส่วนนี้เป็นการตั้งค่าอีเมล์ขาออก ให้แก้ไข SMTP Server โดยการเติม mail ไปด้านหน้าเหมือนกับอีเมล์ขาเข้าเป็น mail.yourdomain.com  Port ให้แก้ไขจาก 25 เป็น 587  และ Security type ให้แก้ไขเป็น None จากนั้นกดปุ่ม Next
  8. ส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าการในการตรวจสอบอีเมล์ แนะนำให้ใช้ตามค่าเริ่มต้น  หรือจะแก้ไขระยะเวลาในการตรวจสอบอีเมล์ให้ช้า หรือเร็วกว่าระยะเวลาเริ่มต้นก็ได้ แล้วกดปุ่ม Next
  9. ส่วนนี้จะเป็นการตั้งชื่อในการแสดง ในส่วนของ Account name แนะนำให้ปล่อยไว้ตามเดิม ให้แก้ไขในส่วนของ Your name เมื่อได้ชื่อที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Next เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการตั้งค่า
  10. ในการตรวจสอบอีเมล์ ให้เปิด app ชื่อ Gmail ซึ่งเป็น app เดียวกับที่ใช้งานอีเมล์ gmail  หากในเครื่องมีอีเมล์หลายบัญชี ให้กดที่ ขีด 3 ขีดมุมซ้ายบน ก็จะมีรายชื่ออีเมล์ทั้งหมดให้เลือก

Was this article helpful?

Related Articles