วิธีตั้งค่าอีเมลให้ใช้งานบนอุปกรณ์ iOS

ในตัวอย่างนี้ จะเป็นการตั้งค่าแบบ IMAP  บน iPad iOS 9 หากลูกค้าใช้งานผ่าน iPhone การตั้งค่าจะคล้ายกัน

 1. ไปที่ Settings แล้วเลือกเมนู Mail, Contact, Calendars จากนั้นกดเลือกที่ Add Account ดังรูป
  email ios
 2. เลือกที่ Other
  ตั้งค่าอีเมล
 3. เลือกที่ Add Mail Account
  ตั้งค่า imap บน iphone
 4. ใส่รายละเอียดดังนี้
  – Name: ชื่อผู้ใช้งาน
  – Email: ชื่ออีเมลผู้ใช้งาน
  – Password: รหัสผ่านอีเมล
  – Description: คำอธิบาย
  จากนั้นกดปุ่ม Next ดังรูป
  ตั้งค่าอีเมล บน iphone
 5. เลือกการตั้งค่า IMAP
  อีเมลบน ipad
 6. ใส่รายละเอียดดังนี้
  Incoming Mail Server
  – Host Name: ค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ซึ้งใช้เป็น mail.ชื่อโดเมน.com
  – User Name: ชื่ออีเมลผู้ใช้งาน
  – Password: รหัสผ่านอีเมล

  Outgoing Mail Server
  – Host Name: ค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก ซึ้งใช้เป็น mail.ชื่อโดเมน.com
  – User Name: ชื่ออีเมลผู้ใช้งาน
  – Password: รหัสผ่านอีเมล

  จากนั้นกดปุ่ม Next

 7. กดปุ่ม Cancel
 8. กดปุ่ม No
 9. กดปุ่ม Save

Was this article helpful?

Related Articles