วิธีเปิดใช้งาน ฟรี SSL certificate จาก let’s encrypt

 1. หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู SSL Certificates
  2016-02-22_1-33-55
 2. คลิกเลือก Free & automatic certificate from Let’s Encrypt โดยการเลือกตามลำดับดังรูปตัวอย่าง และใส่อีเมล์ที่ต้องการลงไป และในส่วนของ Let’s Encrypt Certificate Entries ค่าเริ่มต้นจะเลือกเอาไว้เฉพาะโดเมนหลักทั้งแบบมี www และไม่มี www หากต้องการใช้ sub domain อื่นด้วย สามารถเลือกเพิ่มเติมได้
 3. กดปุ่ม Save ด้านล่าง แล้วรอสักครู่
 4. เมื่อระบบได้ลงทะเบียนเรียบร้อย จะขึ้นข้อความ Certificate for XXX has been created successfully! ด้านล่างสุดดังรูปตัวอย่าง

  และการลงทะเบียน สามารถใช้งานได้ 60 วัน  แต่ระบบจะทำการต่ออายุให้อัตโนมัติ

เพิ่มเติม

หากต้องการให้ข้อมูลเว็บไซต์แสดงเหมือนกันทั้ง http และ https สามารถทำได้ดังนี้ครับ

 1. คลิกเมนู Home เพื่อกลับไปยังหน้าแรกของ Control Panel และกดที่เมนู Domain setup
 2. กดที่ชื่อโดเมนที่ต้องการ
 3. ทำเครื่องหมายถูกหน้า Use a symbolic link from private_html to public_html … ดังรูป จากนั้นกดปุ่ม Save
 4. ข้อควรระวัง หลังจากกดปุ่ม Save แล้ว ระบบจะแจ้งเตือนว่า จะทำการลบไฟล์ทีอยู่ใน private_html ทั้งหมด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า ในโฟลเดอร์ดังกล่าว ไม่มีไฟล์ใดๆอยู่ หรือได้สำรองไว้แล้ว หลังจากนั้นกดปุ่ม OK

Was this article helpful?

Related Articles