วิธีตั้งค่าอีเมล์ให้ใช้งานกับ Microsoft Outlook 2016

 1. ในกรณีที่เปิดใช้งานครั้งแรก ยังไม่ได้ตั้งค่าใดๆในโปรแกรม Outlook เมื่อเปิดขึ้นมา จะขึ้นหน้าจอดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป”  แต่ในกรณีที่มีการตั้งค่าบัญชีอีเมล์ใน Outlook อยู่แล้ว ให้ข้ามไปอ่านที่ ข้อที่ 2 ครับ

  เลือก “ใช่”  และกดปุ่ม “ถัดไป”
 2. ในกรณีที่มีการตั้งค่าบัญชีอีเมล์ใน Outlook อยู่แล้ว ให้คลิกที่เมนู “ไฟล์”

  จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มบัญชีผู้ใช้”
 3. คลิกเลือก “ติดตั้งด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ” จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”
 4. คลิกเลือก “POP หรือ IMAP” จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป”
 5. ใส่ข้อมูลดังรูปตัวอย่าง โดยในส่วนของ “ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์”  “ชนิดบัญชีผู้ใช้” ให้เลือกเป็น POP3 หรือ IMAP ก็ได้ แต่แนะนำให้เลือกเป็น IMAP  ส่วน “เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า” และ “เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก” ให้ใส่เป็น  mail.yourdomain.com  สามารถดูตัวอย่างการใส่ข้อมูลได้จากในรูป จากนั้นกดที่ปุ่ม “การตั้งค่าเพิ่มเติม”
 6. เลือกที่ “เซิร์ฟเวอร์ส่งออก” จากนั้นคลิกเลือก “เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง”
 7. หลังจากนั้นคลิกที่ “ขั้นสูง” ให้เปลี่ยนหมายเลขพอร์ตของ “เซิร์ฟเวอร์ขาออก” จากเดิม 25  เป็น 587  แล้วคลิกปุ่ม “ตกลง”
 8. จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป”
 9. โปรแกรม Outlook จะมีการตรวจสอบการใช้งาน หากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ จะมีสถาณะ “เสร็จสมบูรณ์” ดังรูป จากนั้นกดปุ่ม “ปิด”
 10. จากนั้นกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” เพียงเท่านี้ก็สามารถตรวจสอบ หรือส่งอีเมล์ได้จากโปรแกรม Outlook แล้วครับ

 

หมายเหตุ

ในตัวอย่างนี้ได้ใช้กับ Microsoft Outlook 2016  สำหรับเวอร์ชั่นอื่นๆ การตั้งค่าก็ไม่ได้แตกต่า่งกันมาก

Was this article helpful?

Related Articles