วิธีเพิ่มความเร็ว WordPress ด้วยปลั๊กอิน WP Super cache

สำหรับ WordPress นั้น เป็นเว็บสำเร็จรูปที่ใช้ทรัพยากรของ Server พอสมควร และลักษณะการใช้งานจะเป็นการอ่านของผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่ และเว็บไซต์ไม่ได้มีการอัพเดตเนื้อหาตลอดเวลา วันนี้จึงมาแนะนำปลั๊กอินที่จะทำให้เว็บไซต์ของลูกค้าที่ใช้ WordPress ให้ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยปลั๊กอินที่ชื่อว่า WP Super Cache

การติดตั้ง

 1. เลือกที่เมนู Plugins จากนั้นคลิกที่เมนู Add New ดังรูป
 2. โดยปกติแล้ว ปลั๊กอิน WP Super Cache จะแสดงเป็นตัวแรก แต่หากหาไม่เจอ ให้ค้นหาได้จากช่องค้นหา จากนั้นกดปุ่ม Install Now
 3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิดใช้งานปลั๊กอิน โดยการกดที่ Active plugin

 

การตั้งค่า

 1. ให้เข้าไปตั้งค่า Permalink โดยไปที่เมนู Settings  และคลิกเมนู Permalinks การตั้งค่าจะต้องไม่ใช้เครื่องหมาย ? ให้อยู่ใน URL โดยสามารถเลือกได้ทุกแบบ ยกเว้นแบบแรก แต่หากตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามไปยังข้อที่ 2
 2. เลือกที่เมนู Settings และคลิกเมนู WP Super Cache เพื่อทำการตั้งค่า
 3. เมื่อคลิกเข้ามาแล้ว จะอยู่ในแถบของ Easy  ให้เลือกเปิดการใช้งานปลั๊กอิน โดยคลิกเลือก Caching On และกดปุ่ม Update Status
 4. ให้คลิกแถบ Advanced โดยให้ตั้งค่าตามตัวอย่างในแต่ละส่วนตามด้านล่างนี้
  Caching
  ให้เลือก Use mod_rewrite to serve cache files. ดังรูปตัวอย่าง

  Advanced
  คลิกเลือก Clear all cache files when a post or page is published or updated. เพื่อให้ wp super cache ทำการลบ cache ออกเมื่อมีการปรับปรุงเนื้อหา จากนั้นกดปุ่ม Update Status
 5. จากนั้นให้เลื่อนลงมายังส่วนของ Mod Rewrite Rules  จากนั้นกดปุ่ม Update Mod_Rewrite Rules เพื่อให้มีการปรับปรุงไฟล์ .htaccess เพียงแค่นี้ WP Super Cache ก็พร้อมใช้งาน

Was this article helpful?

Related Articles