การเปิดใช้งาน DNS Management

การใช้งาน DNS Management ของทางเรานั้น ลูกค้าที่จดโดเมนแต่ไม่ได้ใช้งานเว็บโฮสติ้งกับทางเรา สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ส่วนลูกค้าที่ใช้งานเว็บโฮสติ้งกับทางเรา สามารถจัดการ DNS ได้ใน DirectAdmin Control panel ครับ

 1. การเข้าใช้งาน ให้ไปที่เว็บไซต์ https://www.jaideawdns.com หลังจากนั้นให้ใช้ อีเมล์ และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้กับทางเรา
 2. หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากลืมรหัสผ่าน สามารถกดที่ลิงก์ “ลืมรหัสผ่าน?” เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
 3. เมื่อเข้าระบบสำเร็จแล้ว จะแสดงรายการโดเมนทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุ  และให้กดปุ่ม “จัดการโดเมนนี้” หลังชื่อโดเมนที่ต้องการ
 4. จะพบหน้าจอแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Nameserver และ การจัดการ  ในส่วน Nameserver นั้น หากโดเมนของลูกค้าตั้งค่า nameserver ไปที่อื่นอยู่ ระบบจะแสดงปุ่มเพื่อให้กดอัพเดต Nameserver ให้อัตโนมัติ  ให้กดปุ่ม “เปลี่ยน Nameserver อัตโนมัติ” ได้ทันที
 5. เมื่อเปลี่ยน Nameserver เรียบร้อยแล้ว ให้มาที่ส่วนของ การจัดการ  และกดปุ่ม “เปิดใช้งาน”
 6. จากนั้น จะมีหน้าจอถาม IP Address ของ server ที่ลูกค้าต้องการชี้ไป แนะนำให้ใส่ IP Address ลงไป เพื่อให้ระบบสร้าง dns record พื้นฐานที่ใช้บ่อยให้อัตโนมัติ  แต่หากไม่ทราบ IP Address ให้ปล่อยว่างไว้ โดยระบบจะสร้างเฉพาะ NS Record ไว้ให้ และกดปุ่ม “เปิดใช้งาน”
 7. รอสักครู่ เมื่อระบบเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วจะพาไปยังหน้าจัดการ DNS  และหากได้ใส่ IP Address ลงไป ระบบจะสร้าง dns record ให้ตามตัวอย่างในรูปด้านล่าง
  A Record

  MX Record
  NS Record

  TXT Record

 8. สำหรับการเพิ่ม แก้ไข หรือลบ DNS Record  หากสงสัยในแต่ละช่องต้องใส่ข้อมูลอะไรลงไป สามารถกดรูปเครื่องหมายคำถามเพื่อแสดงข้อความอธิบายได้ครับ  ดังรูปตัวอย่าง

 

Was this article helpful?

Related Articles