ประกาศปรับราคาโดเมน .info และ .biz

ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ทางเราจะมีการปรับราคาโดเมน .info และ .biz โดยมีค่าบริการใหม่ดังนี้ TLD จดใหม่ ต่ออายุ ย้ายโดเมน .info 700 700 750 .biz 600 600 600 สำหรับลูกค้าที่ต้องการต่ออายุโดเมนด้วยราคาเดิมก่อนที่จะปรับราคา สามารถทำรายการต่ออายุได้ที่ https://clients.jaideawhosting.com/cart.php?gid=renewals โดยจะต้องเข้าระบบก่อนทำรายการ และให้ชำระเงินพร้อมแจ้งชำระเงินก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น. หากชำระเงินหลังจากนี้ ราคาจะถูกปรับไปเป็นราคาใหม่ครับ