วิธีบังคับเว็บไซต์ให้ใช้งานผ่าน HTTPS ด้วย .htaccess

สำหรับการเปิดเว็บไซต์ทั่วไป ผู้ใช้งานจะไม่ได้พิมพ์ https://www.yourdomain.com  แต่จะพิมพ์แค่ www.yourdomain.com ซึ่งจะพาไปยัง http แต่หากต้องการบังคับให้เปิดเป็น https สามารถบังคับได้หลายวิธี ซึ่งในบทความนี้จะแนะนำให้ตั้งค่าผ่านไฟล์ .htaccess

โดยให้สร้างไฟล์ .htaccess ขึ้นมา หรือหากมีอยู่แล้วให้แก้ไขไฟล์ โดยเพิ่มไว้บรรทัดแรก ดังนี้

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !on
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

แล้วอัพโหลดไปยัง public_html ของเว็บไซต์ที่ต้องการ

Was this article helpful?

Related Articles