วิธีการสร้าง แก้ไขรหัสผ่าน และลบฐานข้อมูล (MySQL)

วิธีสร้างฐานข้อมูล

 1. หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู MySQL Management
 2. คลิกเมนู Create new Database
 3. ใส่ชื่อฐานข้อมูล(Database Name), ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล(Database Username) และรหัสผ่าน(Username Password, Confirm Password)จากนั้นกดปุ่ม Create

  ในกรณีที่ต้องการใช้ Database User ที่มีอยู่แล้ว ในกรอบสีแดง ช่อง select existing user สามารถกดเพื่อเลือก ผู้ใช้ฐานข้อมูล(Database Username)ที่มีอยู่แล้วได้ จากนั้นกดปุ่ม Create
 4. หากไม่มีข้อผิดพลาด จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

 

วิธีแก้ไขรหัสผ่านฐานข้อมูล

 1. คลิกเมนู MySQL Management
 2. คลิกที่ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการแก้ไขรหัสผ่าน
 3. คลิกที่เมนู modify password และแก้ไขรหัสผ่านที่ต้องการ

 

วิธีลบฐานข้อมูล

 1. คลิกเมนู MySQL Management
 2. ทำเครื่องหมายถูกหลังฐานข้อมูลที่ต้องการลบ และกดปุ่ม Delete

Was this article helpful?

Related Articles