วิธีติดตั้งเว็บสำเร็จรูปอัตโนมัติด้วย Installatron

การติดตั้งเว็บสำเร็จรูป โดยติดตั้งผ่าน Installatron ที่อยู่ใน Control panel นั้น ลูกค้าไม่จำเป็นต้องอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์เข้ามายัง server สามารถคลิกติดตั้งได้จาก Control panel ได้ไม่กี่ขั้นตอนดังนี้

 1. หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนลงมายังส่วน  Web Applications และคลิกที่เมนู Installatron Applications Installer หรือ view more ดังรูป
 2. เมื่อเข้ามาจะเจอกับรายชื่อเว็บสำเร็จรูปทั้งหมดที่สามารถติดตั้งได้ โดยจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ หากทราบชื่อเว็บสำเร็จรูปอยู่แล้ว สามารถค้นหาได้จากช่องค้นหา

  ในกรณีที่เคยติดตั้งเว็บสำเร็จรูปเอาไว้แล้ว เมื่อเปิดมาจะเจอกับรายชื่อเว็บสำเร็จรูปที่เคยติดตั้งไปก่อนหน้า  ให้คลิกที่เมนู Applications Browser ก่อนจึงจะแสดงรายชื่อเว็บสำเร็จรูปทั้งหมด จากนั้นคลิกที่รูป หรือชื่อของเว็บสำเร็จรูปที่ต้องการติดตั้ง
 3. ในตัวอย่างนี้จะเป็นการติดตั้ง WordPress เมื่อคลิกเข้ามาแล้ว จะเจอหน้าแสดงรายละเอียดของเว็บสำเร็จรูปที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ม Install this application
 4. ต่อมาจะเป็นการตั้งค่า โดยจะแบ่งออกเป็นส่วนๆดังนี้
  Location
  ในช่องของ Domain จะมีให้เลือกตามรายชื่อของโดเมนทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีเดียวกัน และจะมีให้เลือกทั้ง http และ https  รวมถึง URL แบบมี www หรือไม่มี www
  และในช่องของ Directory (Optional) ให้ปล่อยว่างไว้หากต้องการให้เว็บสำเร็จรูปถูกติดตั้งในหน้าแรกของเว็บไซต์

  Version
  ในส่วนนี้จะเป็นการเลือกเวอร์ชั่นของเว็บสำเร็จรูปที่ต้องการติดตั้ง รวมถึงการอัพเดตและการสำรองข้อมูลเมื่อมีการอัพเดต

  Settings
  ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่า Username, Password , Email  สำหรับเว็บสำเร็จรูป

  Advanced
  ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูล อีเมล์การแจ้งเตือน และการสำรองข้อมูล โดยให้เลือก Let me manage these settings  หรือเลือก Automatically manage advanced settings for me เพื่อใช้ค่าเริ่มต้น จากนั้นกดปุ่ม Install
 5. ระบบจะแสดงสถานะการติดตั้ง
 6. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะแสดง URL ของเว็บสำเร็จรูปที่ได้ติดตั้งไป  และหากต้องการแก้ไขการตั้งค่า ให้กดที่รูปประแจ หรือปุ่ม Edit ดังรูปตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles